بیمارستان امام رضا (ع)

نتایج مثبت واکسن روسی به وضوح قابل لمس است
رئیس بیمارستان امام رضا(ع) تبریز:

نتایج مثبت واکسن روسی به وضوح قابل لمس است

پارت اول واکسن روسی به همکاران کادر درمان در بخش های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) تزریق شده و به غیر از علائم خفیف از جمله سردرد جزئی و تب در ۲۴ ساعت اول واکسیناسیون مورد خاصی مشاهده نشده است.