بیمارستان باقرالعوم

افزایش ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر
فرماندار خبر داد

افزایش ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر

فرماندار اهر از افزایش آمار ورودی بیماران کرونایی سرپایی و بستری به بیمارستان باقرالعلوم (ع) این شهرستان خبر داد.