بیمارستان بقیه الله ویروس کرونا سلامت معنوی طلبه

توجه به سلامت معنوی در بهبود کرونا موثر است

توجه به سلامت معنوی در بهبود کرونا موثر است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) گفت: توجه به سلامت معنوی و اجرای برنامه هایی که می‌تواند این بعد سلامتی را ارتقا دهد بی شک در بهبود بیماری اثری مطلوب دارد.