بیمارستان فوق تخصصی کودکان زهرا مردانی آذر

بیمارستانی با مشکل هزینه نصب دستگاه‌های تخصصی

بیمارستانی با مشکل هزینه نصب دستگاه‌های تخصصی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: در جهت تامین هزینه نصب تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی خریداری شده بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذر نهایت تلاش خود را به کار می‌گیریم.