بیمارستان محک سرطان جعفری ویروس کرونا

قصه خوانی کودکان مبتلا به سرطان در دوران کرونا

قصه خوانی کودکان مبتلا به سرطان در دوران کرونا

مسئول بخش روانشناسی بیمارستان محک، بر اهمیت مطالعه و قصه خوانی کودکان مبتلا به سرطان تاکید کرد.