بیمارستان میلاد سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان

خدمات فوق تخصصی بیمارستان میلاد برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

خدمات فوق تخصصی بیمارستان میلاد برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تمامی نقاط کشور می‌توانند شرح حال و مدارک خود را در پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۱۹۸۳۰۲۵۸۰ ارسال کنند و مطمئن باشند نتیجه بررسی شرح حال بیمار اعلام می شود.