بیمارستان هزار تختخوابی

لزوم تسریع در احداث بیمارستان هزار تخت خوابی تبریز

لزوم تسریع در احداث بیمارستان هزار تخت خوابی تبریز

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی بر انجام وظایف دستگاه ها طبق طرح جامع پدافند غیرعامل تاکیدکرد.