بیمارستان 200 تختخوابی بناب

زمین تمرین ورزشگاه ۱۰ هزار نفری بناب تا ۲ ماه دیگر تکمیل می‌شود

زمین تمرین ورزشگاه ۱۰ هزار نفری بناب تا ۲ ماه دیگر تکمیل می‌شود

مدیر عامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی گفت: زمین تمرین ورزشگاه ۱۰ هزار نفری بناب تا ۲ ماه دیگر تکمیل و تحویل وزارت ورزش می‌شود.