بیماری نادر بنیاد بیماریهای نادر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

یک درصد بیماران نادر دنیا در ایران هستند

یک درصد بیماران نادر دنیا در ایران هستند

رئیس هیأت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران، گفت: ۳۴۲ نوع از بیماری های نادر در ایران شناسایی شده است.