بیماری های قلبی و عروقی بیماری های کودکان بیمارستان شب یلدا

روایت شب یلدای کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی

روایت شب یلدای کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی

جشن شب یلدای کودکان بستری در بخش های مختلف بیمارستان قلب شهید رجایی، امسال به گونه دیگری برگزار شد.