بیماری های قلبی و عروقی خطر حمله قلبی سبک زندگی

قلب هایی که به خاطر کرونا می‌ایستند/هشدار به بیماران قلبی

قلب هایی که به خاطر کرونا می‌ایستند/هشدار به بیماران قلبی

بیمارانی که دچار عوارض بیماری قلبی می شوند اگر چنانچه به مراکز درمانی مراجعه نکنند ممکن است با عوارض دائمی این بیماری و یا حتی مرگ و میر روبرو شوند.