بیماری های قلبی و عروقی فشار خون ریسک بیماری قلبی

وضعیت بیماری های قلبی در ایران

وضعیت بیماری های قلبی در ایران

معاون دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت بیماری های قلبی در ایران پرداخت و در مورد ارتباط ویروس کووید ۱۹ و بیماران قلبی، نکاتی را مطرح کرد.