بیماری های قلبی و عروقی نارسایی قلبی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۳ درصد ایرانی ها با قلب بیمار فوت می کنند

۴۳ درصد ایرانی ها با قلب بیمار فوت می کنند

معاون آموزشی مرکز قلب تهران، گفت: ۴۳ درصد مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری‌ های قلبی و عروقی است.