بیمار

زندگی دوباره ۴ بیمار نیازمند عضو در آذربایجان شرقی

زندگی دوباره ۴ بیمار نیازمند عضو در آذربایجان شرقی

چهار بیمار نیازمند به عضو پیوندی، در آذربایجان شرقی با رضایت خانواده مرحوم «ابراهیم محمدزاده مدیری»، به ادامه زندگی امیدوار شدند.

ملاقات بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع) ممنوع است
رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز :

ملاقات بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع) ممنوع است

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز گفت: ملاقات بیماران بستری در این مرکز از آغاز بحران کرونا ویروس ممنوع بوده و همچنان ممنوع است.