بیمه بدنه

بیمه بدنه به چه کار می‌آید؟

بیمه بدنه به چه کار می‌آید؟

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: در تصادفات خسارتی تا بیست میلیون تومان نیاز به کروکی نیست و بالای این مبلغ نیاز به کروکی دارد.