بیمه روستاییان و عشایر

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر آذربایجان‌شرقی خبرداد؛

بیمه رایگان مادران غیرشاغل روستایی و عشایری دارای ۳ فرزند و بیشتر

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر آذربایجان‌شرقی گفت: مادران غیرشاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر رایگان بیمه می‌شوند.