بیمه سلامت دفترچه بیمه سازمان بیمه سلامت

دفترچه بیمه سلامت همگانی فقط در بخش دولتی اعتبار دارد

دفترچه بیمه سلامت همگانی فقط در بخش دولتی اعتبار دارد

مدیرکل بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت گفت:دفترچه بیمه سلامت همگانی صرفاً برای استفاده در بخش دولتی معتبر است و بیمه شدگان می‌توانند از خدمات درمانی کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دولتی بهره‌مند شوند.