بیمه مسئولیت شغلی حقوق دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمه مسئولیت شغلی دستیاران علوم پزشکی تهران/افزایش ۵۰ درصدی حقوق

بیمه مسئولیت شغلی دستیاران علوم پزشکی تهران/افزایش ۵۰ درصدی حقوق

به گزارش تبریزمن، دکتر امیرعلی سهراب پور ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی جدید نیز تمامی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز فلوهای دانشکده پزشکی تحت پوشش بیمه مسوولیت شغلی قرار می گیرند.