تئاتر آذربايجان

نخستین حضور تئاتر آذربایجان در قاره آفریقا
دعوتنامه تونس به تبريز ارسال شد؛

نخستین حضور تئاتر آذربایجان در قاره آفریقا

با دعوت فستیوال بین‌المللی هنرهای نمايشی تونس از گروه نمايشی آينا، تئاتر تبريز و آذربايجان برای اولين بار در قاره آفريقا حضور می‌يابد.