تاریخ معاصر آذربایجان

فقط ۲۴ ساعت برای تاراج تاریخ تبریز باقی است

فقط ۲۴ ساعت برای تاراج تاریخ تبریز باقی است

علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای نجات اشیای بی‌نظیر موزه مشاغل تبریز، برای تاراج تاریخ معاصر آذربایجان فقط 24 ساعت مهلت باقی است.