تاسیسات شهری

شهرداری در نظارت بر آسفالت‌ریزی کوتاهی می‌کند
سونیا اندیش؛ نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز:

شهرداری در نظارت بر آسفالت‌ریزی کوتاهی می‌کند

نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شهرداری در موضوع نظارت بر پروژه‌های آسفالت‌ریزی با کم‌کاری و کوتاهی مواجه است.