تالاب بین المللی قوری گل

بازگشت حیات به تالاب بین المللی قوری گل

بازگشت حیات به تالاب بین المللی قوری گل

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از تداوم آبرسانی به تالاب بین المللی قوری گل و بازگشت دوباره پرندگان به این تالاب خبر داد.