تالار تربیت

محمدپور: از امروز مسئولیت پروژه را برعهده می‌گیرم
تجمع هنرمندان تئاتر در تالار تربیت ختم به خیر شد؛

محمدپور: از امروز مسئولیت پروژه را برعهده می‌گیرم

جمعی از هنرمندان حوزه تئاتر تبریز در اعتراض به آنچه که از آن به عنوان تغییر شکل سالن قدیمی تئاتر شهر یاد می کنند در این مجموعه گردهم آمده و تجمع کردند.