تاکس

افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در تبریز غیرقانونی است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز:

افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در تبریز غیرقانونی است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها را خودسرانه و غیرقانونی دانست و گفت: شهروندان موارد تخلف در نرخ کرایه تاکسی را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند.