تجارت مرزی

صدور ۱۹۰ هزار کارت مرزنشینی، گامی برای تجارت مرزی در آذربایجان‌غربی

صدور ۱۹۰ هزار کارت مرزنشینی، گامی برای تجارت مرزی در آذربایجان‌غربی

ساماندهی تجارت مرزی از جمله برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید بوده است که در این راستا با صدور ۱۹۰ هزار کارت مرزنشینی برای استفاده از ظرفیت مرزنشینان، گام بلندی در راستای توسعه تجارت مرزی در آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز برداشته شده است.