تجهیزات پزشکی محدودیت های کرونایی وزارت کشور

امکان تردد پرسنل شرکت‌های تجهیزات پزشکی بدون محدودیت فراهم شد

امکان تردد پرسنل شرکت‌های تجهیزات پزشکی بدون محدودیت فراهم شد

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت: امکان تردد پرسنل شرکت‌های تجهیزات پزشکی بدون محدودیت مکانی و زمانی فراهم شد.