تحریم روسیه

مقام سابق انگلیس: خودمان علت اصلی تورم هستیم، نه روسیه

مقام سابق انگلیس: خودمان علت اصلی تورم هستیم، نه روسیه

رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس اذعان کرد که علت اصلی تورم در این کشور داخلی است و به روسیه مرتبط نیست.