تحریم های ایران

اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌کند

اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع می‌کند

وزرای خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند به بهانه ناآرامی‌ها در ایران و حمایت از اغتشاشگران، تحریم‌ها علیه افراد و نهاد‌های دولتی را افزایش دهند.