تحریم گوگل

چرا گوگل از سوی کشورها تحریم می‌شود؟

چرا گوگل از سوی کشورها تحریم می‌شود؟

گوگل که حدود ۹۰ درصد از بازار جست‌وجوی آنلاین را در آمریکا تحت کنترل خود دارد، مدتی است با اعتراض رقیبانش درراستای استفاده از قدرتش برای سرکوب رقابت در سراسر اینترنت روبرو شده است.