تحولات منطقه ای

هندسه قدرت جهانی در حال تغییر است
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی:

هندسه قدرت جهانی در حال تغییر است

 نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، گفت: هندسه قدرت جهانی در حال تغییر است و دوگانه اسلام و غیر اسلام روی میز استکبار جهانی است.