تخصیص

تخصیص ۳.۴ میلیارد تومان اعتبار برای روستاهای فاقد دهیاری مراغه

تخصیص ۳.۴ میلیارد تومان اعتبار برای روستاهای فاقد دهیاری مراغه

معاون نظارت بر امور زیربنایی روستاهای استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: از سال ۹۶ تاکنون، حدود ۳.۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی در روستاهای فاقد دهیاری مراغه تخصیص یافته است.