تراز آبی

وسعت دریاچه ارومیه به ۲ هزار و ۸۴۲ کیلومتر مربع رسید

وسعت دریاچه ارومیه به ۲ هزار و ۸۴۲ کیلومتر مربع رسید

رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه وسعت دریاچه به بیش از ۲ هزار و ۸۴۲ کیلومتر مربع رسیده است، گفت: وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به کمترین وسعت ثبت شده برای آن در سال ۱۳۹۴ بسیار مناسب بوده ولی بهبود وضعیت، نیازمند اتمام طرح های در دست اقدام دولت است.