تراز تجاری

ارزش سبد صادراتی باید به‌سرعت افزایش یابد/ کشور صادراتی نیستیم

ارزش سبد صادراتی باید به‌سرعت افزایش یابد/ کشور صادراتی نیستیم

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه صادرات کالاهای باارزش افزایش یافته اما سرعت قابل قبولی ندارد، گفت: بعد از ۴ دهه هنوز به قدرت صادرات پی نبرده ایم.