تراز

تراز دریاچه اورمیه در مسیر صعودی قرار می‌گیرد
رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه اورمیه:

تراز دریاچه اورمیه در مسیر صعودی قرار می‌گیرد

رییس دفتر استان‌های ستاد احیای دریاچه اورمیه گفت: تراز دریاچه اورمیه در حال حاضر، یک‌هزار و ۲۷۱ متر و ۱۷ سانتی‌متر است که با آغاز بارش‌های پاییزه و اجرای برنامه‌های انتقال آب به زودی شاهد آغاز روند افزایش تراز آن خواهیم بود.