تراکتور ماشین سازی

بازگشت رسول خطیبی به دنیای مربیگری

بازگشت رسول خطیبی به دنیای مربیگری

رسول خطیبی با قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی تیم مس کرمان انتخاب شد.