تردد کامیونی

پایانه مرزی بازرگان رتبه نخست کشور را در تردد کامیونی کسب کرد

پایانه مرزی بازرگان رتبه نخست کشور را در تردد کامیونی کسب کرد

مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به اینکه این مرز یکی از پایانه‌های مهم زمینی کشور است، گفت: امسال با توجه به تردد ۱۴۵ هزار و ۱۹۹ دستگاه کامیون، این پایانه مقام نخست کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.