ترمینال

ظرفیت اپرون فرودگاه بین‌المللی تبریز به ۱۲ هواپیما افزایش می‌یابد/ انجام ۱۱ هزار پرواز و جابه‌جایی ۱.۵ میلیون مسافر از فرودگاه بین‌المللی تبریز
مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی:

ظرفیت اپرون فرودگاه بین‌المللی تبریز به ۱۲ هواپیما افزایش می‌یابد/ انجام ۱۱ هزار پرواز و جابه‌جایی ۱.۵ میلیون مسافر از فرودگاه بین‌المللی تبریز

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: با بهره‌برداری از پارکینگ هواپیمای فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز ظرفیت محل استقرار هواپیماها در این مجموعه به ۲ برابر افزایش می‌یابد.