ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه‌ای همگانی است
استاندار آذربایجان شرقی:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفه‌ای همگانی است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری شهدا و ایثارگران است، گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه‌ای همگانی است.