تریبون

فصل دوم تریبون ، گفتگوی ویژه با کارآفرینان شروع شد

فصل دوم تریبون ، گفتگوی ویژه با کارآفرینان شروع شد

فصل دوم برنامه تریبون شنبه 13دی ساعت19 با حضور مهدی صفایی مدیر عامل هلدینگ کانسپت ، کارآفرین برتر سالهای 92 الی 98 کشور ، و در تریبون 14 با حضور مهندس امین حسینی مدیر عامل شرکت راهکار گستران و تریبون 15 با حضور دکتر همتی ، فعال بورس و عضو عیت علمی دانشگاه از پیچ اینستاگرام بهار کارآفرینان استارتاپی به آدرس bkstartupi @ برگزار شد.