تزار آبی

‌ آیا دریاچه اورمیه به حیات دوباره نزدیک‌تر می‌شود؟
حال ناخوش بزرگ‌ترین دریاچه آب شور ‌خاور‌میانه؛

‌ آیا دریاچه اورمیه به حیات دوباره نزدیک‌تر می‌شود؟

تراز، وسعت و حجم دریاچه اورمیه نسبت به مشابه سال گذشته روند کاهشی دارد.