تسهیلات ودیعه مسکن

تمدید ثبت‌نام وام اجاره تا پایان پاییز
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تمدید ثبت‌نام وام اجاره تا پایان پاییز

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن که قبلا تا آخر شهریورماه بود، تا پایان آذرماه تمدید شده است.