تشخیص کرونا

افتتاح آزمایشگاه تشخیص کرونا در مراغه

افتتاح آزمایشگاه تشخیص کرونا در مراغه

آزمایشگاه تشخیص مولکولی ویروس کرونا با هزینه ۵ میلیارد ریال در مراغه راه اندازی شد.