تصادف مینی بوس

واژگونی مینی بوس در آذربایجان شرقی/ ۱۷ نفر مصدوم شدند

واژگونی مینی بوس در آذربایجان شرقی/ ۱۷ نفر مصدوم شدند

واژگونی مینی بوس در محور شبستر در آذربایجان شرقی ۱۷ نفر مصدوم درپی داشت.