تعرض جنسی

رسوایی جنسی خاخام برجسته رژیم صهیونیستی

رسوایی جنسی خاخام برجسته رژیم صهیونیستی

پلیس رژیم اسرائیل تحقیقاتی را درباره جرایم تعرض جنسی که خاخام «تسوی تاو» رهبر معنوی گروه افراطی محافظه کار «نوعم» و شریک حزب «صهیونیسم مذهبی» مرتکب شده است، آغاز کرد.