تعرفه برق

رایگان شدن تعرفه برق کشاورزان همکار با برق تبریز

رایگان شدن تعرفه برق کشاورزان همکار با برق تبریز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از رایگان شدن تعرفه برق کشاورزان همکار با این شرکت در طول ایام پیک تابستان ۱۴۰۱ خبر داد.