تعزیرات حکومتی میانه

جریمه میلیاردی یک واحد نانوایی در میانه

جریمه میلیاردی یک واحد نانوایی در میانه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه بیش از پنج میلیارد ریالی یک واحد نانوایی در شهرستان میانه خبر داد.