تعطیلات

تعطیلی تمرینات تیم تراکتور

تعطیلی تمرینات تیم تراکتور

سرمربی تیم تراکتور تمرینات تیمش را تعطیل کرد.

همه کارکنان دو روز آخر هفته تعطیل می‌شوند
لطیفی در حاشیه هیئت دولت:

همه کارکنان دو روز آخر هفته تعطیل می‌شوند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از تصویب مصوبه‌ای در دولت مبنی بر تعطیلی دو روز آخر هفته برای همه کارکنان خبر داد.