تعطیلی ادارات

نحوه فعالیت ادارات آذربایجان شرقی در روزهای پنج‌شنبه و شنبه
استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

نحوه فعالیت ادارات آذربایجان شرقی در روزهای پنج‌شنبه و شنبه

استاندار آذربایجان شرقی نحوه فعالیت ادارات و مراکز آموزشی آذربایجان شرقی را در روزهای پنج‌شنبه و شنبه اعلام کرد.