تعیین تکلیف

۳۰هزار معلم سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند
وزیر آموزش و پرورش:

۳۰هزار معلم سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۸۳ هزار و ۷۰۰ معلم در سه مرحله ساماندهی و تعیین تکلیف شده‌اند اعلام کرد: ۳۰ هزار معلم باقیمانده نیز ابتدای سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند.