تغذیه دیابت ویروس کرونا

۹۰ درصد موارد دیابت مربوط به تغذیه و فعالیت بدنی است

۹۰ درصد موارد دیابت مربوط به تغذیه و فعالیت بدنی است

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: ۹۰ درصد موارد مبتلا به دیابت نوع دو است که بیشتر با تغذیه و فعالیت بدنی مرتبط است.